Tvättstugebokning

Tvättstugebokning innebär trygghet för de boende samt erbjuder mycket fördelar för fastighetsägaren.

Fastighetsägaren får direkta fördelar i att hyresgästerna sköter om maskiner samt håller tvättstugan i gott skick.
Kanske en effekt av att man vet att alla bokningar finns registrerade.

Dessutom innebär begränsningen av antal tvättpass, optimal besparing av maskindrift, el och vatten.
Bokningssystem i tvättstugan innebär lägre underhålls- och driftskostnader för fastighetsägaren.
Antal tvättpass per hyresgäst kan enkelt programmeras in och med PC-anslutning blir statistik och övervakning inga problem.