Brandlarm

En brandincident är troligtvis det mest fatala som kan drabba en verksamhet. Ett brandlarm som upptäcker elden på ett tidigt stadium är därför oerhört viktigt.

Brandlarm hjälper människor att snabbare förflytta sig till säkerhet. Det gör också att släckningsarbetet kan komma igång tidigare och ökar chansen att rädda ekonomiska värden. En väl fungerande brandlarmsanläggning måste vara korrekt projekterad, installerad och underhållen.

Det lägger ett stort ansvar på installatören av brandlarm, och följaktligen ställs det stora krav på vem som får lov att installera en godkänd brandlarmsanläggning.

Vill du få mer information?

Ring oss eller skicka ett meddelande nedanför, så återkommer vi snarast möjligt till er.