Vi utför projektektering, installation och service av

Inbrottslarm | Brandlarm | Kameraövervakning | Passersystem

LE Service Larm AB

Vi utför installationer av tekniska säkerhetslösningar som inbrotts larmanläggningar med integrerade brand-, drift- och överfallslarm samt varularm, tvättbokningssystem, avancerade lösningar inom passagekontroll och övervakningssystem.

Inbrottslarm till hemmet

Vi använder endast material godkänt av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering. Ett inbrottslarm är ett nödvändigt komplement till mekanisk inbrottsskydd. Med hjälp av olika givare såsom rörelsedetektorer, magnetkontakter

Läs mer »

Inbrottslarm till företaget

Ett inbrottslarm är ofta ett nödvändigt komplement till det mekaniska inbrottsskyddet i en byggnad. Dess uppgift är att snabbt detektera obehöriga intrång och därefter påkalla rätt insats

Läs mer »

Brandlarm

En brandincident är troligtvis det mest fatala som kan drabba en verksamhet. Ett brandlarm som upptäcker elden på ett tidigt stadium är därför oerhört viktigt. Brandlarm hjälper

Läs mer »

Kameraövervakning

Du kan känna trygghet i att kameran blir ditt vakande öga – dygnet runt. Kameraövervakning handlar inte bara om att kunna motverka brott. Det finns också en

Läs mer »

Passersystem

Genom att investera i ett passersystem skaffar du dig fullständig kontroll över vem som har tillträde till lokalerna, samt var och när detta får ske. Elektroniska nycklar

Läs mer »