BRANDLARM

En brandincident är troligtvis det mest fatala som kan drabba en verksamhet. Ett brandlarm som upptäcker elden på ett tidigt stadium är därför oerhört viktigt. Brandlarm hjälper människor att snabbare…

 LARM TILL HEMMET

Ett inbrottslarm är ofta ett nödvändigt komplement till det mekaniska inbrottsskyddet i en byggnad. Dess uppgift är att snabbt detektera obehöriga intrång och därefter påkalla rätt insats för larmet.

 LARM TILL FÖRETAG

Ett inbrottslarm är ofta ett nödvändigt komplement till det mekaniska inbrottsskyddet i en byggnad. Dess uppgift är att snabbt detektera obehöriga intrång och därefter påkalla rätt insats för larmet.

 PASSAGESYSTEM

Genom att investera i ett passersystem skaffar du dig fullständig kontroll över vem som har tillträde till lokalerna, samt var och när detta får ske. Med en programvara i en dator eller via appar.