Inbrottslarm till företaget

Ett inbrottslarm är ofta ett nödvändigt komplement till det mekaniska inbrottsskyddet i en byggnad.

Dess uppgift är att snabbt detektera obehöriga intrång och därefter påkalla rätt insats för larmet. Tekniken för inbrottslarm erbjuder idag stora möjligheter till skräddarsydda anpassningar och integrering med andra system, såsom passersystem och kameraövervakning. Inbrottslarmet kan kopplas till godkänd larmcentral och/eller egna telefoner om så önskas.